Privacyverklaring Trendyblend 

Wij gaan vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons. 

Over ons 

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

TrendyBlend
KvK-nummer: 74936565
E-mailadres: info@trendyblend.nl

Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken wij:

 1. NAW-gegevens;
 2. Geboortedatum;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer;
 5. KvK-nummer;
 6. BTW-nummer;
 7. Betaalgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van u verkregen via onze website, het contactformulier, via ons e-mailadres of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden
Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Online aankoop
Wanneer u een aankoop via onze website doet, hebben wij de NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw online aankoop te versturen. Gegevens die wij niet voor de facturatie nodig hebben en daarom wettelijk verplicht zijn om te bewaren, bewaren wij tenminste totdat dit wettelijk gezien niet meer nodig is. 

Facturatie
Als u ons een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Dat zijn je NAW-gegevens, BTW-nummer, bankgegevens, KvK-nummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Nieuwsbrief
Wij versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u daar zichzelf voor heeft ingeschreven. Wij verwerken daarom uw naam en e-mailadres om uw informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om zich uit te schrijven. Wij bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Wanneer u ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij daarvoor contact met u opnemen indien nodig. Daarom verwerken wij de inhoud van uw bericht en uw naam en e-mailadres, zodat wij u van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. 

Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • E-mailmarketingdiensten;
 • Webwinkeldienst voor een online aankoop;
 • Betaaldiensten;
 • Andere partners die ons helpen om tot een goede uitvoering van overeenkomst te komen.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links
Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uw rechten
Wij informeren u graag over de rechten die u hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@trendyblend.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u mij toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebt u uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U hebt het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Wij plaatsen daarom functionele cookies. Met behulp van deze cookies slaan wij uw gegevens en voorkeuren op. Wij kunnen de website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op uw surfgedrag en ervoor zorgen dat u tijdens de sessie meer gebruiksgemak ervaart. Wij zijn niet verplicht om uw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Analytische cookies
Omdat wij graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over de cookies van Google Analytics vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Targeting en advertentiecookies

Targeting- (of advertentie) cookies registreren informatie over uw bezoek aan onze website en hoe u onze website gebruikt, voor reclamedoeleinden. Deze cookies worden geplaatst om voor u relevantere advertenties te tonen.

Via deze website worden cookies van Facebook geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Social media
Wij willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw  browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met u communiceren.